Perpa Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş’nin davetlisi olarak 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Analiz Çalışmasına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BİMTAŞ, İstanbul özelinde sanayi sektörünün rekabetçiliği, mekansal organizasyonu, sürdürülebilirliği konularında İstanbul’un sunduğu avantaj ve dezavantajları ölçmek amacıyla bir çalıştay gerçekleştirdi. Perpa Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü; basında da yer alan İstanbul’un planlanmasıyla ilgili çalışmaları nedeniyle çalıştaya davet edildi. Yümlü; görüş, öneri, talep ve değerlendirmelerini paylaşmak amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nı temsilen çalıştaya katıldı.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANALİZ ÇALIŞMASI