PERPA Kooperatifi Başkanı Mithat Yümlü, Kanal Türk’ün İşleyiş Programında Perşembe Pazarı tarihi ve PERPA Ticaret Merkezi’nin kuruluş öyküsünü anlattı.

BAŞKAN YÜMLÜ İŞLEYİŞ PROGRAMINDA